Groep 1 en 2

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is gericht op het spelenderwijs aanleren van vaardigheden. Werkend rond een thema leren kinderen nieuwe begrippen, letters en cijfers. Daarnaast is er veel ruimte voor spel met elkaar, zowel binnen als buiten. Zodat kinderen de basisvaardigheden van het werken en bewegen binnen een groep ontdekken en eigen maken.

Groep 3 t/m 8

Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 heeft sterk twee kanten. We werken graag ordelijk en gestructureerd op de Paasbergschool. Daarnaast willen we graag dat ieder kind zijn eigen talenten ontdekt en ontwikkelt. Daarom is er naast het aanbieden van de kernvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) veel ruimte voor muziek, beeldende vorming, zaakvakken en bewegingsonderwijs. 

Daarnaast hebben we op school enkele grote projecten in het loop van het jaar:

Crea-ateliers, techniekdag, projectweken en Pasen en kerst. Ook het vieren van een startfeest, Sinterklaas, biddag en dankdag, opa en oma ochtend en nog veel meer zorgen voor verrijking van het onderwijs. 

Op onze school maken we gebruik van het Pestprotocol.

Meer informatie vindt u in de schoolgids.