• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
  • Agenda

   Volledige agenda
   klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten

 

Identiteit

 

De Paasbergschool is een christelijke basisschool. De bijbel is de basis van ons onderwijs.   

                                                                   

 • We geloven in het verlossende werk van de Here Jezus. Zijn lijden en zijn opstanding staan centraal in ons geloof.  
 • We geloven dat ieder kind een kostbaar en uniek schepsel van God is. Dit met eigen gaven en talenten. In ons onderwijs proberen we daarbij aan te sluiten.  
 • Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen verhalen uit de bijbel te vertellen en hen elke dag te wijzen op Gods liefde. Op de Paasbergschool wordt veel en graag gezongen.  
 • We laten in onze lessen naar voren komen, dat God onze Schepper is. Wij willen kinderen leren zorgdragen voor Gods schepping. Het hebben van respect voor elkaar en zorgvuldig leren omgaan met de aarde vinden we belangrijk. 
 • Het evangelie is de basis voor het hele onderwijs in de school. Dit dus ook bij taal en rekenen, geschiedenis, natuur, muziek en andere vakken. 
 • Oog hebben voor elkaars verdriet en blijdschap is bepalend voor onze school.  
 • Op onze school wordt veel tijd besteed aan vieringen. Elke maandag hebbenwe een gezamenlijke weekopening. Tijdens de weekopening besteden we aandacht aan het thema van de week. Verder wordt er gebeden en veel gezongen. Naast de weekopeningen organiseren we ook vieringen rond bijvoorbeeld het Kerstfeest, Pasen, bid- en dankdag. 
 • De Paasbergschool is niet gebonden aan een kerkelijke richting. We vinden het wel belangrijk dat geloofsopvoeding zowel thuis als op school een belangrijke plaats inneemt.      

De Hervormde schoolvereniging heeft de basis van haar identiteit vastgelegd in de basisnotitie identiteit In deze basisnotite staat uitvoerig beschreven waar we als vereniging voor staan en hoe we dit in de praktijk brengen.   

 

We leren onze leerlingen, dat het waardevol is om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Zo willen we als leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan.